Tworzenie prac pisemnych wcale nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać. Co prawda pisać może każdy, to nie zawsze musi to być równoznaczne z jakością takiego tworu. Czemu właściwie warto pisać dobre teksty? Ponieważ taki produkt naszej wyobraźni może zaowocować korzyściami tak w sensie finansowym jak i w wymiarze międzyludzkim. Jakim sposobem jednak stworzyć dobry jakościowo tekst? W pierwszej kolejności niezbędna jest ogólna koncepcja. Autor nie musi jej nawet zaznaczać w gotowej wersji pracy. Istotne, aby określił ją dla siebie. Tekst to jednak nie tylko zawartość merytoryczna. Równie istotna jest jego struktura. Konieczny jest zgodny z logiką podział na osobne działy. Równowaga następujących po sobie części to priorytet. Wprowadzający fragment nie powinien być zbyt rozbudowany, podobnie zakończenie. Dobrze jest wykorzystywać różnorodne ilustracje, a przy tym posługiwać się językiem sugestywnym. Nie należy zapominać o często pomijanej roli poczucia humoru. Dobry tekst da możliwość aby uzyskać duże grono oddanych czytelników. Rzetelna praca da rezultaty także w aspekcie finansowym. Im więcej czytelników, tym żywsze zainteresowanie potencjalnych zleceniodawców.