Wśród wielu miejscowości w Polsce, Kraków wybija się nie jedynie w temacie sztuki i rozrywki, ale również na licznych odmiennych obszarach. Staje się miastem otwartym do życia. Przekształcenia, jakie dokonały się w mieście w ostatnich latach sprawiają, że miasto naprawdę idzie w górę.
Korzystne przekształcenia w mieście.
Co godnego pochwały wypracowano w przeciągu ostatniego czasu? Ilość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Bardzo pomogły w tej materii środki EU, z których Kraków często korzysta. Szybkie postępowanie w zakresie pozyskiwania dotacji spowodowały, że gmina wzbogaciła się o kolejne węzły komunikacyjne, ekologiczne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, i kolejne obiekty konferencyjno – sportowe.
Liczne inwestycje są niewidoczne dla statystycznego mieszkańca. Nie oznacza to mimo wszystko, że nie funkcjonują. Zazwyczaj pomijamy nie związane z nami informacje. Statystycznemu obywatelowi Krakowa zdaje się, że w regionie niewiele się dzieje. Natomiast Kraków zmienia się z każdym miesiącem. Programy naprawcze w obszarze zarządzania śmieciami, budowie oraz unowocześnianiu siatki wodociągowej, budowa ekranów akustycznych to tylko część zmian, jakie pomagają mieszkańcom lepiej oraz bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków zmienia się również w zakresie możliwości rozrywkowych. Moc miasta idzie w górę za pomocą takich inwestycji jak: centrum konferencyjne ICE lub stadion Cracovia. takie miejsca przyciągają gości z innych miast do przyjazdu.
Podejmowane za pomocą zarządu miasta akcje nie dotyczą jedynie samego centrum miasta, ale też są połączone z pełnym regionem. Przeto zamiast uskarżać się tylko zauważyć innowacje w jakie obrodził Kraków.
Kolejne miesiące – jeśli uda się utrzymania szybkości rozwoju – umożliwią miastu stać się niezwykłą metropolia.
Prezydent Krakowa